Grand Ch.Cz. Gwen Merlin Bohemia, CZ

numer rejestracyjny CCP - -
sheltie
czerwono-biały
22.01.2015



Dolores Annemilie, CZ
sheltie
czerwono-biała
Matylda Beauty von Gotenholz, DE
sheltie
czerwono-biała
-
-
-
-
-
-
White Rose Little Man Annemilie, CZ
sheltie
czanro-biały
-
-
-
-
-
-
Eaton Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-biały
Ch.Cz. Deexia Povraznicky Opal, SK
sheltie
czerwono-biały
-
-
-
-
-
-
Citron Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-biała
-
-
-
-
-
-




        


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio  |  Designed by Marcin Miernik