Pretty Woman Cerdo Vesuvio, PL

numer rejestracyjny CCP - -
sheltie
złoty aguti-biała
26.06.2019Luna Cerdo Vesuvio,PL
sheltie
złoty aguti-biała
Youtany Nickola, CZ
sheltie
czarno-biała
Delissa Elitta, CZ
Coronet
czarno-biała
Omar Hairy Monster , SK
Sheltie
czarno-biały
Mł.Ch.Pl. Fik from Micky, SK
sheltie
pomarańczowo-biała
Umea from Micky, SK
sheltie
czerwono-biała
Palko from Micky, SK
texel
czarno-biały
Grand Ch.Cz. Gwen Merlin Bohemia, CZ
sheltie
czerwono-biały
Dolores Annemilie, CZ
sheltie
czerwono-biała
Matylda Beauty von Gotenholz, DE
sheltie
czerwono-biała
White Rose Little Man Annemilie, CZ
sheltie
czanro-biały
Eaton Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-biały
Ch.Cz. Deexia Povraznicky Opal, SK
sheltie
czerwono-biały
Citron Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-biała
        


zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio  |  Designed by Marcin Miernik