McLaren Cerdo Vesuvio, PL

numer rejestracyjny CCP - -
g?adkow?ose
czarno-biały
20.11.2021Ququrydza Cerdo Vesuvio, PL
angielski crested
czarno-czerwono-bia?a
Dafne Austerlitz,CZ
angielski crested
czerwono-bia?a
Hanny Austerlitz,CZ
crested
czerwono-bia?a
Remix Austerlitz,CZ
Anglicky crested SG
czarno-czerwono-bia?y
White Nose von Schriever, NL
g?adkow?ose
czarno-czerwono-bia?y
Bez imienia, NL
angielski crested
czarno-czerwono-bia?a
Bez imienia, NL
g?adkowlosy
czarno-czerwono-bia?y
Xenophilius Eleonora, CZ
angielski crested
czarno-bialy
Mercedes Metropol, CZ
gladkowlose
czarno-czerwono-biala
-
-
-
-
-
-
Calvin DaMia, CZ
angielski crested
solid zloty aguti-czerwono-bialy
-
-
-
-
-
-
        


zdjęcie

© Cerdo Vesuvio