RL Tbilisi, PL

numer rejestracyjny CCP - CCP/2020/370
sheltie
czarno-czerwono-biala
6.06.2020RL Grenada, PL
sheltie
czerwono-biala
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rainbow Swoop Cerdo Vesuvio,PL
sheltie
czarno-czerwono-bia?y
Wendy Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-czerwono-bia?a
Lilia Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czerwono-bia?a
Puk de Grande, CZ
texel
czarno-czerwono-bia?y
Grand Ch.Cz. Gwen Merlin Bohemia, CZ
sheltie
czerwono-bia?y
Dolores Annemilie, CZ
sheltie
czerwono-bia?a
Eaton Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-bia?y
        


zdjęcie

© Cerdo Vesuvio