Marchewka Cerdo Vesuvio, PL

numer rejestracyjny CCP - -
angielski crested
czarno-czerwono-biala
13.06.2021Love game von Lodder,NL
gladkowloe
czarno-czerwono-biala
von Lodder, NL
gladkowloe
czarno-czerwono-biala
-
-
-
-
-
-
von Lodder, NL
gladkowloe
czarno-czerwono-bialy
-
-
-
-
-
-
Ch.Pl. Marco Polo Cerdo Vesuvio, PL
angielski crested
czarno-czerwono-bia?y
M?.Ch.Pl. Laguna Cerdo Vesuvio, PL
angielski crested
czerwono-biala
M?.Ch.Pl.Torilla Cerdo Vesuvio, PL
angielski crested
czarno-biala
Apollo Little Goldie, CZ
angielski crested
czarno-bialy
M?.Ch.Pl.,Ch.Pl, Inter Ch, Grand Ch.Benjamin Austrelitz,CZ
angielski crested
czarno-czerwono-bialy
Cz.Ch. Olympia Austerlitz, CZ
Angielski crested
czerwono-biala
Giuseppe Andymar, CZ
gladkowloe
czerwono-bialy
        


zdjęcie

© Cerdo Vesuvio