Sanah Cerdo Vesuvio, PL

numer rejestracyjny CCP - CCP/2022/057
g?adkow?ose
solid buff aguti-buff-biała
02.09.2021Leontynka Metropol, CZ
angielski crested
buff-biala
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
Tsu Tsey vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
solid buff aguti-buff-bialy
Savannah vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
solid buff aguti-buff-biala
Mija vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
solid buff aguti-buff-biala
Grisu vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
czekoladowo-buff-bialy
Mato vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
czekoladowo-buff-bialy
Daisy vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
czekoladowo-buff-biala
Trajan vom Mondscheinhof , DE
gladkowlose
czekoladowo-buff-bialy
        


zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio