Ml.Ch.Pl. Tagrid Saxabara, CZ

numer rejestracyjny CCP - CCP/2022/325
texel
czarno-czerwono-bialy
09.04.2022Charlotte Saxabara, CZ
texel
czerwono-biała
Planette de Porsche, F
texel
czarno-biala
-
-
-
-
-
-
Mathias Merlin Bohemia, CZ
texel
czerwono-bialy
-
-
-
-
-
-
Define Cerus, SWE
texel
czarno-zloto-bialy
Define Jessie Jay, SWE
texel
czarno-zloty-biala
-
--
-
-
-
-
Haystacks Arias
texel
czarno-zloto-bialy
-
-
-
-
-
-Osiągnięcia:

4 x BCAC
2 x BOB Texel Baby
1 x BOB Texel zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio