Pure Love Cerdo Vesuvio, PL

numer rejestracyjny CCP - CCP/2022/317
coronet
złoty aguti-czerwono-biała
05.04.2022Enigma vom Snijder, NL
sheltie
czarno-czerwono-biala
vom Snijder, NL
sheltie
czerwono-biała
-
-
-
-
-
-
Lenny vom Snijder, NL
sheltie
czarno-bialy
-
-
-
-
-
-
Mł.Ch.Pl., I samiec 2021 , Emporio Saxabara, CZ
merino
czerwono-bialy
Emma vom Kleine Olymp, DE
merino
czerwono-bia;a
Angel vom Kleine Olymp, DE
texel
zloty aguti-czerwono-biala
Hallodrie von den Muldequickern, DE
merino
zloty aguti-czerwono-bialy
Niko from Micky, SK
texel
czerwono-bia;y
BIS Alaska from Micky, SK
texel
czerwono-biala
Capko from Micky, SK
texel
pomaranczowy aguti-bialy
        


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio