Saxabara cz

numer rejestracyjny CCP - -
texel
czarno-bialy
00.00.0000-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
        


zdjęcie

© Cerdo Vesuvio