Rainbow Dash Cerdo Vesuvio,PL

numer rejestracyjny CCP - CCP/2020/069
sheltie
czarno-czerwono-bialy
27.06.2019Wendy Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-czerwono-bia??a
Lilia Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czerwono-bia??a
Oxi Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
z??oty aguti-czerwono-bia??a
RL Jumper, PL
sheltie
czerwono-bia??y
Puk de Grande, CZ
texel
czarno-czerwono-bia??y
Define Wanda,SWE
Texel
czarno-kremowo-bia??a
Otto from Micky,SK
texel
czarno-czerwono-bia??y
Grand Ch.Cz. Gwen Merlin Bohemia, CZ
sheltie
czerwono-bia??y
Dolores Annemilie, CZ
sheltie
czerwono-bia??a
Matylda Beauty von Gotenholz, DE
sheltie
czerwono-bia??a
White Rose Little Man Annemilie, CZ
sheltie
czanro-bia??y
Eaton Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-bia??y
Ch.Cz. Deexia Povraznicky Opal, SK
sheltie
czerwono-bia??y
Citron Cornelia Cavia, SK
sheltie
czerwono-bia??a
        


zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio