Xanthia Cerdo Vesuvio, PL

numer rejestracyjny CCP - -
sheltie
czarno-biała
8.10.2022Intuicja Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-biała
Jamajka Cerdo Vesuvio,PL
sheltie
czerwono-biała
Pretty Woman Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
z?oty aguti-biała
Michelangelo Merlin Bohemia, CZ
texel
czerwono-biały
MaJa s Brandon , NL
sheltie
czarno-biały
MaJa s Bugger, NL
sheltie
czarno-biała
MaJa s Silly Jay, NL
sheltie
czarno-biały
Ch.Pl. Bad boy Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-bialy
Qwarantanna Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-bia?a
Luna Cerdo Vesuvio,PL
sheltie
z?oty aguti-bia?a
Michelangelo Merlin Bohemia, CZ
texel
czerwono-bia?y
Poulidor de Porsche, F
texel
czerwono-biały
-
-
-
-
-
-
        


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio