Esmeralda Cerdo Vesuvio

numer rejestracyjny CCP - -
texel
czarno-biała
19.09.2023Xanthia Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-biała
Intuicja Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-biała
Jamajka Cerdo Vesuvio,PL
sheltie
czerwono-biała
MaJa s Brandon , NL
sheltie
czarno-biały
Ch.Pl. Bad boy Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-bialy
Qwarantanna Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-bia?a
Poulidor de Porsche, F
texel
czerwono-biały
Mł.Ch.Pl. Gonzo Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-biały
Intuicja Cerdo Vesuvio, PL
sheltie
czarno-biała
Jamajka Cerdo Vesuvio,PL
sheltie
czerwono-biała
MaJa s Brandon , NL
sheltie
czarno-biały
Felix vom Landerbach, DE
merino
złoty aguti-czerwono-biały
Michone von den Kunglfels, DE
texel
czarno-biała
Mujk vom dem Kleine Olymp, DE
merino
złoty aguti-czerwono-biały
        


zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio