I2 Cerdo Vesuvio

numer rejestracyjny CCP - -
angielski crested
buff-biały
29.04.2024Bruksela Cerdo Vesuvio, PL
gladkowlose
czarno-buff-biała
Sunny girl von Lodder, NL
gladkowlose
czarno-czerwono-biala
von Lodder, NL
gladkowlose
czarno-czerwono-biala
von Lodder, NL
gladkowlose
czarno-czerwono-bialy
Unikat Cerdo Vesuvio, PL
crested
solid buff aguti-buff-biały
Leontynka Metropol, CZ
crested
buff-biała
Nocny Kochanek Cerdo Vesuvio, PL
gładkowłosy
solid buff-aguti-buff-biały
Koothrappali Anubis, CZ
angielski crested
złoto-biały
Florie Anubis, CZ
angielski crested
złota
Marv
angielski crested
złoto-biały
Marilka Anubis, CZ
angielski crested
czerwona
Nico Bellisimo, CZ
gładkowłosy
buff
Olympia Ze zamku, CZ
gladkowlose
szafranowa
Quentin Vom Raschelberg
angielski crested
buff-biały
        


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

© Cerdo Vesuvio